DR klīnika komerciālu ziņu sūtīšana un personas datu apstrāde

1. Personas datu pārzinis ir SIA “DR klīnika”, reģ.nr. LV40203072130, juridiskā adrese: Rīga, Baznīcas iela 26A - 3, LV-1010, turpmāk: DR klīnika.
2. Personas datu apstrādes mērķis ir iegūt personas kontaktinformāciju, lai sazinātos ar personu DR klīnika tiešās tirgvedības mērķiem un lai izteiktu komerciālu piedāvājumu. Personas datu apstrādes pamats ir datu subjekta piekrišana. Tiks apstrādāts iesniegtais kontakttālrunis, lai sazvanītu datu subjektu un izteiktu komerciālu piedāvājumu telefoniski, un e-pasta adrese, lai nosūtītu komerciālu paziņoju e-pasta veidā.
3. Datu subjekts var dot savu piekrišanu tikai tad, kad ir iepazinies ar šiem noteikumiem un papildu informāciju, kas tiek sniegta piekrišanas paziņojumos katrā pieteikšanās solī. Iesniedzot savu kontaktinformāciju un piekrītot saņemt DR klīnika piedāvājumus persona apliecina, ka ir iepazinusies ar visu sniegto informāciju par personas datu apstrādi.
4. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu DR klīnika komerciālu piedāvājumu saņemšanai, sazinoties ar DR klīnika. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Sociālo tīklu kampaņas

1. Kampaņas organizētājs un personas datu pārzinis ir: SIA “DR klīnika”, reģ.nr. LV40203072130.
2. Kampaņas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu un apliecina, ka ir iesniedzis savu kontaktinformāciju.
3. Kampaņas mērķis ir popularizēt un piedāvāt DR klīnika pakalpojumus. Personas datu apstrāde ir pamatota ar DR klīnika leģitīmajām interesēm popularizēt DR klīnika pakalpojumus, tēlu, zīmolu un tā atpazīstamību, un veicināt pozitīvu pieredzi ar DR klīnika. Personas datu apstrāde ietver dalībnieku reģistrēšanu, vizītes organizēšanu, kā arī sazināšanos ar kontaktiem. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi un lūgt neizmantot savus personas datus kampaņas ietvaros, informējot par to DR klīnika.